تبلیغات
وبسایت فرهنگی و مذهبی سَبیل - مطالب فر هنگی

تصاویر منتخب

درباره سایت

بایگانی

نویسندگان

صفحات دیگر

پیوندها

تصاویر برگزیده

شبکه های اجتماعی

کسی که زندگی کردن بلد نیست!

پیام های آموزنده پندهای خواندنی و شنیدنی نکته‌ها و سرگذشت‌های خواندنی دلنوشته فر هنگی استاد پناهیان

کسی که نداند خدا چگونه امتحان می گیرد و چطور باید از پس امتحانات الهی برآمد

اصلاً زندگی کردن بلد نیست، چون کل زندگی امتحان است.

استاد پناهیان