تبلیغات
وبسایت فرهنگی و مذهبی سَبیل - مطالب فر هنگی

تصاویر منتخب

درباره سایت

بایگانی

نویسندگان

صفحات دیگر

پیوندها

تصاویر برگزیده

شبکه های اجتماعی

مالت رو سفت بچسب همسایه رو دزد نکن

بلوغ وجوانی مطالب مذهبی داستان پیام های آموزنده دلنوشته "حجاب " "عفت و حیا" جمهوری اسلامی ایران فر هنگی

دست خانم بدحجاب و بزک کرده اش رو گرفته بود و توی خیابون شلوغ قدم می زدند که متوجه شد یه پسر جوون داره به خانمش بد نگاه می کنه.

غیرتی شد و رفت یقه پسره گرفت و کلی بهش فحش های رکیک داد و باهم درگیر شدند و صدای کشیده و موشت و لگد بود که از دعوای این دوتا بلند شده بود.

مردم ریختن و هردوتا شون رو جدا کردن اما شوهر اون خانم بدحجاب و بزک کرده ول کن نبود و مدام فحاشی می کرد و اون پسر جوون رو تهدید می کرد.

مالت رو سفت بچسب همسایه رو دزد نکن

پیرمردی که اونجا بود رفت جلو و دست گذاشت روی شونه شوهر اون خانم بدحجاب و گفت : پسرم مالت رو سفت بچسب همسایه رو دزد نکن !!!

با همون حالت عصبانی پرسید منظورت چیه پیر مرد؟ جواب داد : خودت رو یه لحظه بزار جای اون جوون و به خانمت خوب نگاه کن ببین چی می بینی؟

مرد عصبانی رنگش قرمز شد و دیگه صدایی ازش در نیومد و با عجله دست خانمش رو گرفت و سوار تاکسی شدن و رفتند...


منبع:معبر سایبری فندرسک

غریب ترین "مزار یک شهید" در ایران!!

شهدا فر هنگی جمهوری اسلامی ایران عکس های مذهبی

غریب ترین "مزار یک شهید" در ایران!!

مزار یک شهید در فاصله ای کمی با کرج قرار دارد که میتوان آن را غریب ترین مزار یک شهید در کل کشور نامید.

روستایی مخروبه در استان البرز و نزدیک شهرستان اشتهارد قرار دارد که اکنون به طور کامل متروکه و خالی از سکنه  است ، و در این مکان متروکه تنها یک قبرستان وجود دارد که خانه ابدی دو نفر است ، یک شهید با پدرش.

 

غریب ترین مزار یک شهید در ایران"بقیه در ادامه مطلب"

 

ادامه مطلب