تبلیغات
وبسایت فرهنگی و مذهبی سَبیل - مطالب بسکابادی

تصاویر منتخب

درباره سایت

بایگانی

نویسندگان

صفحات دیگر

پیوندها

تصاویر برگزیده

شبکه های اجتماعی

گزیده ای از سخنرانی استاد پناهیان

استاد پناهیان حضرت فاطمه زهرا(س)

گزیده ای از سخنرانی استاد پناهیان؛ دردهای حضرت زهرا (س) ناشی از درک او بود؛ درک او از آینده ای که مردم داشتند برای خودشان
 می ساختند. حضرت فاطمه (س) و خانواده گرامیشان به این دلیل تنها مانده بودن که کسی درک آهنها را نداشت.
 مردمنمی فهمیدند در اثر دفاع نکردن از حق چه نتایج شومی در انتظارشان است.
 تازه از شدت گریه های حضرت زهرا (س) هم متعجب میشدند.